C2 YETKİ BELGESİ


üdy3 belgesiC2 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,

C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 11 birim öz mal taşıt ile toplam 440 ton taşıma kapasitesine ve 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

C2, C3, L2 ve M3 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar 20 yaşından büyük olamaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda öz mal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 14 yaşından büyük olmaması şarttır.

C2, C3 ve L2 yetki belgeleri için asgari kapasite hesabında kamyonetler dikkate alınmaz.

C2, L2 ve M3 yetki belgesi sahipleri öz mal taşıtları ile sahibi oldukları öz mal taşıt sayısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları,

C2 ve L2 yetki belgeleri için sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında kamyonetler dikkate alınmaz.

C2 yetki belgesi türü yetki belgesi sahipleri; eşya taşımalarında teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir taşıma ve teslimat süresi taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içinde eşyayı yerine ve alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler.


C2 Yetki belgesi sahipleri Üdy3 ve Ody3  belgesine sahip yönetici çalıştırması zorunludur...

 

Ana Sayfa | Üdy3 Belgesini Kimler Alır | Üdy3 Eğitim Müfredatı | Üdy3 Sınav Tarihleri | Üdy3 Belgesi Evrakları | Üdy3 Çıkmış Sorular | K Belgesi | K1 Belgesi | K2 Belgesi | K3 Belgesi | Mevzuat Hukuk | Pazar Piyasa Şartları | 24 Mart üdy3 Sınavı | 30 Haziran üdy3 Sınavı  | 29 Eylül üdy3 Sınavı  | 8 Aralık üdy3 Sınavı | Yetki Belge Türleri | İletişim

src belgesi | k belgesi | psikoteknik | src belgesi

Tehlikeli Madde TaşımacılığıModelistlik Kursu